MAT OCH DRYCK

NORRLÄNNINGAR OCH KVINNOR ÄLSKAR WHISKY

Hur gillar du din whisky?

bar-316626_1280

Det starka och växande whiskyintresset bland den svenska befolkningen bekräftas av årets Whiskybarometer. Nu uppger mer än varannan svensk (50,8procent) att deras intresse för whisky har ökat under de senaste tre åren, en ökning med hela sju procentenheter sedan förra årets undersökning. Utvecklingen leds av kvinnorna, där intresset har växt med över 20 procent det senaste året.

Svenskarna har ett stort intresse och kunnande om whisky, så mycket är känt sedan tidigare. Av samtliga tillfrågade i årets Whiskybarometer säger mer än varannan (58,3 procent) att deras kunskap om whisky har ökat de senaste fem åren. Bäst i landet upplever Norrlänningarna sig vara där så många som 69,7 procent upplever att deras kunskap om whisky har ökat. Dessutom tycker vi svenskar mycket om whisky. Nästan sex av tio (58,9 procent) dricker whisky minst några gånger i månaden. Störst intresse hittar vi fortfarande hos männen (48,8 procent), men kvinnorna knappar in (31,2 procent) och deras intresse har ökat med nästan fem procentenheter (4,8) sedan förra året.

– Det är mycket roligt att se hur vårt intresse och kunskap kring whisky ökar. Det är en välkommen utveckling där jag gläds extra mycket åt antalet kvinnor som säger sig ha ett intresse för whisky. Whisky har historiskt sett oftast uppfattas som en något maskulin dryck men de senaste åren har vi kunnat se fler kvinnor på whiskyprovningar, säger Mikael Lundén, Brand Ambassador på Diageo och tillika medlem i det exklusiva whiskysamfundet The Keepers of the Quaich.

Norrlänningen i topp vad gäller whiskyintresse

Störst intresse i hela landet finner vi i Norrland där varannan norrlänning uppger att de har ett whiskyintresse. 48,5 procent uppger att de har ett stort, eller mycket stort intresse för whisky. Norrlänningarna är relativt ohotade i topp.

Topplista whiskyintresse
Norra Sverige 48,5,procent
Södra Sverige 45,4 procent
Mellersta Sverige 46,9 procent

Smaken är allt viktigare

I och med det ökade intresset är det inte överraskande att smaken har fått en ännu större betydelse. Undersökningen visar på att smaken är den överlägset viktigaste och starkaste trenden bland whiskydrickarna. Fler än åtta av tio svenskar (84,6 procent) uppger att smaken är avgörande när de väljer sin whisky. En markant ökning med nästan 50 procent (48.68 procent) sedan föregående års undersökning. Rökiga smaker lockar mest (41,2 procent), men svenskens palett växer och drygt var åttonde (15,5 procent) nämner fruktig whisky som en favorit.

Smakernas topp tre (andel som föredrar):

Rökig whisky 41,2 procent
Frisk whisky 32,0 procent
Fruktig whisky 15,5 procent

44 procent av de tillfrågade männen föredrar rökig whisky medan merparten av kvinnorna (34,3 procent) föredrar en whisky som är frisk (lätt i tonen, syrerik och varken rökig eller för söt). Detta delar kvinnor med västra Sverige (Göteborg, Halmstad m.fl.) som är den enda regionen som inte har rökig whisky som favorit.

Single malt fortfarande favoriten men blended whisky ökar i popularitet

Fler än tre av fyra svenskar (77,3 procent) av de tillfrågade tycker att en single malt antingen är finare/bättre (40,5 procent) eller smakar bättre (36,8 procent) än en blended whisky. Men den mest anmärkningsvärda skillnaden är att andelen personer som föredrar blended whisky har ökat med hela 8,2 procentenheter jämfört med föregående år. Vilket innebär att nästan en fjärdedel (24,8 procent)har blended whisky som favorit.

– Det är spännande att se utvecklingen och att blended whisky är på frammarsch. Till följd av det ökade smakintresset bryr sig svensken mindre om vad som står på etiketten och väljer whisky med smaklökarna. Internationellt har blends alltid varit mer populära, och nu ser vi att trenden även har kommit hit, säger Mikael Lundén, Diageo.

Fler söker whiskyinformation online

Vänner och familj fortsätter att vara den största källan till whiskyinspiration, där över två tredjedelar (67,2 procent) inhämtar sina tips och råd. Men till följd av det ökade intresset för den gyllene drycken söker konsumenterna information från flera eller varierande källor än vänner och familj. Andelen som får rekommendationer på restauranger och barer har också ökat och mer än fördubblats från 7,6 procentenheter till 17,0 procent och gruppen som hittar rekommendationer på nätet har ökat från 6,3 till 14,4 procentenheter.

* Whiskybarometern är utförd av SSI på uppdrag av Diageo Sverige där 1700 svenskar, varav 1000 regelbundna whiskydrickare har deltagit.

UPP
Translate »