UTVALT FÖR DIG

BEHJÄRTANSVÄRT

Det finns människor runt om i världen som lever under mycket svåra förhållanden. Dessa människor har drabbats av krig, epidemier, naturkatastrofer eller svält. I dag flyr historisk många människor på vår jord från olika förhållanden och där krig är den största bidragande orsaken till att människor lämnar sina hem, städer och länder för att söka trygghet på annan plats. Vi ömmar naturligtvis för alla som har det svårt. Men just den här gången ömmar vi särskilt mycket för alla barn som drabbats hårt. Varje barn på vår jord förtjänar en trygg uppväxt med goda vuxna förebilder i sin närhet. Därför väljer First Class Magazine att lyfta fram det behjärtansvärda ändamålet som SOS Barnbyar bedriver för de allra mest utsatta barnen. I SOS Barnbyar får barn som fått en tuff start i livet den kärleksfulla omvårdnad, trygghet och utbildning som vi tar förgivet för våra egna barn.

sos_cambodia_2016_1864_rgb-2

FOTO: PRESS

Att vara en god människa i tanken är fint men det är ännu finare är det att visa det i handling – ge ett bidrag till ett behjärtansvärt ändamål och hjälp en medmänniska i nöd.

Mer information: www.sos-barnbyar.se

UPP
Translate »