UTVALT FÖR DIG

DEN LJUSNANDE FRAMTIDEN VÅR

Det finns idag ett stort antal organisationer där man donerar pengar till välgörande ändamål. Det är fint att många av oss vill hjälpa till så gott vi kan, men nu behövs det lite kraftigare åtgärder för att få Moder Jord på fötter.

shutterstock_133623293

 Foto: Shutterstock

Bland annat måste näringslivet satsa mer på bärkraftig kärnverksamhet och tack vare Stordalen Foundation kan nu detta komma att bli verklighet. First Class Magazine fortsätter att uppmana till eftertanke för en hållbar framtida klimatutveckling.

Stordalen Foundation grundades 2011 av det äkta paret Petter och Gunhild Stordalen. Petter är välkänd i Norden som ägare av Skandinaviens största hotellkedja Nordic Choice Hotels och miljö och hälsa är viktiga ingredienser. Gunhild är läkaren som brinner för en bättre värld och engagerar sig starkt i miljö- och hälsofrågor över hela vår misshandlade planet. Deras engagemang har uppmärksammats internationellt och för ett par år sedan lät sig paret vigas av Sir Bob Geldof, som vi alla känner till tack vare hans fantastiska insatser i Afrika.

– Människan lider av ett kroniskt kortsiktighetssyndrom, säger Gunhild. Det innebär att de viktiga aktörerna måste börja tänka mer långsiktigt istället för att se till egen vinning här och nu, det gäller alltså att få det privata näringslivet att se att de globala utmaningarna även representerar möjligheter, inte bara problem, och att ”sustainable business är bra business”. De måste inse att det finns stora pengar att hämta på att göra smarta klimatsatsningar. Matindustrin till exempel, är en stor bov i dramat och människor har på allvar börjat vakna upp och vill nu veta varifrån råvarorna kommer.

gunhild1

Foto: Erik Thallaug

– Vi är inne i ett skifte där vi går från att ge en del av vinsten från företaget till välgörande ändamål till att satsa på att skapa en bärkraftig verksamhet. Näringslivet har börjat inse att den måste gå från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen, men filantropi kommer att fortsätta spela en viktig roll då inte alla viktiga processer är lönsamma, säger Gunhild.

Därför bestämde sig paret Stordalen för att starta en filantropisk stiftelse där något av överskottet från Nordic Choice går till projekt för klimat, hälsa och bärkraftig utveckling. Klimatförändringarna drabbar de fattigaste hårdast, de som har minst skydd och minst förutsättningar att anpassa sig. Det gör dem ännu fattigare och ökar olikheterna i hälsa och välstånd. Detta ska stävjas, anser Gunhild, som vill väcka uppmärksamhet kring det faktum att klimat, hälsa och fattigdom går hand i hand. Man klarar inte att lösa det ena utan att lösa de andra.

– 1,4 miljarder människor lever utan elektricitet, säger Gunhild. Hur ska man ta sig ur fattigdomen eller upprätthålla hälsan om man inte ens har något så grundläggande som el? Om denna elektricitet skulle komma från kol skulle det bli en global miljökatastrof. De rika länderna har därför ett ansvar att hjälpa de fattiga länderna med klimatlösningar som ger tillgång till förnyelsebar energi.

En annan global utmaning i klimat/hälsosammanhang är världens ökande köttkonsumtion. Idag står köttproduktionen för nästan en femtedel av alla utsläpp och tar upp mycket av världens jordbruksareal och färskvattenresurser. Dessutom är hanteringen av djuren i industriell produktion allt annat än acceptabel. Om trenden fortsätter kommer antal köttdjur att fördubblas före 2050 för att mätta världens ökande kötthunger.

Över 60 procent av alla dödsfall globalt orsakas av livsstilssjukdomar och över 80 procent av dessa inträffar i låg- och medelinkomstländer.

– Höjt intag av kött ökar riskzonen för många kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes typ 2 och cancer, säger Gunhild. Detta är orsaken till att hälsomyndigheter rekommenderar max 500 gram rött eller processat kött i veckan. I Skandinavien äter vi nästan dubbelt så mycket. Skulle man byta ut det vi äter över gränsvärdet mot vitt kött skulle vi bara i Norge spara över en halv miljon ton växthusgaser på ett år.

Att minska konsumtionen av kött är bara en av många klimatåtgärder som har positiva hälsofördelar och, som i motsats till klimateffekter, visar sig mycket snabbare. Att lägga mer fokus på dessa sammanhang skulle kunna katalysera omställningen till förnybarhet. Gunhild tillägger att det inte bara handlar om att förändra folks sätt att tänka, utan även att underlätta för samhället att det ska ”bli lätt att välja rätt”. Vi måste investera i grön teknologi, parallellt med en offensiv klimat- och hälsopolitik, men det tar tid och tid är något vi inte har. Vi måste samtidigt jobba med beteendemässiga åtgärder, därför har Gunhild grundat ytterligare en stiftelse, Green Nudge, som finansierar forskning av dessa åtgärder vilket ger klimatvinster i form av minskade utsläpp eller energiförbrukning.

9998_gunhild

Foto: Erik Thallaug

PLAN NORGE

Klimatförändringarna är ett globalt problem och för många av oss är de ännu abstrakta prognoser och framtidsscenarion. Vi ser på dataanimerade katastroffilmer och låter oss skrämmas men trots att vi får allt fler bevis på att allt inte står rätt till väljer de flesta att blunda inför problemet. För miljoner av människor är konsekvenserna av klimatförändringarna dock i allra högsta grad verkliga. Det är något de lever med dagligen.

I februari 2012 åkte Gunhild till Etiopen tillsammans med Plan Norges generalsekreterare Helen Bjørnøy för att följa upp arbetet med de olika välgörenhetsprojekt som organisationen har iscensatt. Av alla fattiga länder i världen ligger Etiopen på femte plats och är i skriande behov av akut hjälp från oss i väst. Där är det bönderna som drabbas allra värst. De är inte bara utsatta för torka och översvämningar under regnperioden utan lider även av svår matbrist till följd av detta. För att försöka undvika framtida erosioner gräver man nu långa diken för att leda bort regnvattnet och för att jorden ska kunna behålla fukten. Bönderna har av Plan Norge fått nya frön som klarar av torka bättre.

De behöver kunskap och anpassning för att kunna klara matbristen och torkan som de kommande åren kan komma att bli allt värre, säger Gunhild. De måste kunna anpassa sig till de nya förhållandena och det är spännande och, inte minst, helt avgörande att se att det går att göra konkreta projekt som det här.

FRAMTIDSLÖSNING

Hur kan man integrera näringslivet, ekonomin och politiken i klimatfrågorna? En av Stordalen Foundations främsta uppgifter är att förena de tre för att kunna få en bärkraftig utveckling. Tvärvetenskapligt samarbete mellan olika sektorer kommer att vara det viktigaste man gör detta årtionde. Johan Rockström på Stockholm Resilience Center menar bestämt att det är den handlingsplan man måste tillgå för att ändra kurs.

– Vi har inte tid att vänta på politikerna, säger hon. Näringslivet kommer att vara en stor del av lösningen men det kräver ett närmare samarbete med politikerna och akademikerna.

Hon tillägger att hälsa kommer att kunna vara den drivande frågan, för hälsa är ett argument som alla förstår. Alla vet att hälsofrågorna i den moderna världen är ett akut problem. Det är också väldigt viktigt att prata om möjligheterna, och inte bara om problemen, för att få med sig näringslivet. Som läkare har Gunhild förutsättningar att skapa starkare engagemang för ett bättre klimat. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap kan inte längre ignoreras när klimatpolitiken utformas. Både när det gäller hälsa och klimat är Gunhild mer inne på att förebygga än att behandla och bota, inte minst för att det lönar sig.

– Men vi måste göra båda delarna, tillägger hon. Vi läkare har i alltför många år mest varit upptagna med att släcka bränder. Det är på tiden att vi höjer blicken och börjar förebygga nya bränder. Vi måste klara av att hålla mer än en tanke i huvudet åt gången.

Det är det enda sättet att lösa såväl hälso- som klimatproblemen.

SE ETT BILDSPEL FRÅN GUNHILD STORDALENS RESOR

Text: Eva Juhlin-Dannfelt
Foto: Erik Thallaug

För mer information:
www.stordalenfoundation.no
www.greenudge.no

UPP
Translate »