LÄSARTÄVLINGAR

Samtliga vinnare av våra läsartävlingar kontaktas privat av First Class Magazine. Vi publicerar EJ namn på vinnare på www.firstclassmagazine.se eller i våra sociala kanaler. Detta då vi värnar om den personliga integriteten hos våra tävlande.

UPP
Translate »