Mediainformation

(For information in English)

Om First Class Magazine – print:

First Class Magazine är inte bara ett av Sveriges mest exklusiva livsstilsmagasin utan även den personliga guiden till de bästa resmålen, de senaste klockorna, de mest exklusiva smyckena, de dyraste bilarna och de största båtarna. Redaktionen väljer noggrant och omsorgsfullt ut det bästa som livet har att erbjuda och letar ständigt efter nya sätt att förgylla er tillvaro med. First Class Magazine ger dig det lilla extra – serverat i en vacker och exklusiv förpackning.

Våra läsare är väl medvetna om de senaste trenderna och besitter en köpkraft som gör det möjligt för dem att sätta guldkant på livet.

Magasinet skickas till ett inkomstbaserat register utifrån en inkomst om minst 3 miljoner i Stockholm och med minst 1,8 miljoner i Göteborg och Malmö. Utöver detta så återfinns även First Class Magazine hos noga utvalda samarbetspartner såsom hotell, spa- och hälsoanläggningar samt butiker och restauranger. För mer information om vilka dessa var vänlig kontakta din säljrepresentant.

Magasinet trycks och distribueras i 15 000 exemplar per utgåva. Estimerad räckvidd är 60 000 läsare.

Om First Class Magazine Webb:

I april 2013 utökade First Class Magazine sitt utbud och öppnade, på önskemål från våra läsare, upp First Class Magazine Webb. På nätet har vi möjlighet att fördjupa oss i ämnena som skrivs om i pappersmagasinet. Vi får möjlighet att göra längre reportage, publicera ännu flera bilder som annars skulle fått stryka på foten av utrymmesskäl i tryck. Det ger också våra annonsörer möjligheten att nå flera potentiella kunder och komma ut med sitt budskap på en bredare front eftersom vi här även når ut till en större målgrupp.

Med modern teknologi har vi möjlighet att styra innehållet så att den som mottager pappersutgåvan av First Class Magazine, nu även exklusivt kan ta del av magasinet varthelst i världen den befinner sig. Det ger också läsare som inte når upp till den inkomst- och/eller förmögenhetsgräns som satts för pappersutgåvan tillgång till materialet.

På nätet publicerar vi dessutom artiklar och reportage som inte kommer med i pappersutgåvan, och har möjlighet att snabbare nå ut till våra läsare med nyheter inom olika ämnesområden.

Mer om våra läsare (avser pappersutgåvan):

77 % är mellan 35 och 54 år.
43 % är kvinnor och 57 % är män.
72 % är boende i Stockholm, 14 % i Göteborg samt 8 % i Malmö.
43 % är egenföretagare.
51 % innehar en chefsposition inom den privata eller offentliga sektorn.
89 % läser hela eller övervägande delen av First Class Magazine per utgåva.
67 % av läsarna läser First Class Magazine vid mer än 2 tillfällen.
91 % av läsarna planerar att spara First Class Magazine i mer än 3 månader.
93 % av läsarna uppfattar First Class Magazine som en bra eller väldigt bra inspirationskälla.

I genomsnitt innehar First Class Magazines läsare 1,3 bostäder per hushåll.
I genomsnitt innehar First Class Magazines läsare 1,9 bilar per hushåll.
73 % av First Class Magazines läsare genomför 3 eller fler weekendresor per år.
61 % genomför mer än 2 långresor per år.
89 % av First Class Magazines läsare väljer att resa med reguljärflyg och eget valt hotell.
87 % spenderar mer än 100 000 kronor på resor per hushåll och år.

(läsarundersökning genomförd sept-dec 2012)

KONTAKTA OSS:

Stefan Didora
Senior Account Manager, Sweden
Mail: stefan.didora@dgmediasales.se
Telefon: 0733 45 38 45

Mark Dixon
Sales Director DG Media
Mail: mark.d@dgmedia.dk
Telefon: +45 5076 1768

(Fungerar ej att laddar ner materialet från mobila enheter.)

För mer mediainformation:

FirstClassMagazine_Mediainformation_PRINT_SWE_2019

FirstClassMagazine_Mediainformation_ONLINE_ SWE_2019

 

 

UPP
Translate »