Registrerings- och tävlingsvillkor

Villkor för registrering på firstclassmagazine.se samt för tävlingar

Genom sitt deltagande i tävlingar som anordnas på firstclassmagazine.se samtycker deltagaren till att First Class Magazine och firstclassmagazine.se har rätt att kontakta deltagaren via post och/eller e-post samt att uppgifterna som lämnas av deltagaren, inklusive namn, adress och eventuella andra uppgifter kan användas i syfte att kontakta deltagaren. Detta gäller även efter tävlingsomgångens slut.

Användaren kan när som helst avsäga sig utskick från First Class Magazine genom meddelande härom.

Varje enskild tävling har unika tävlingsperioder vilka framgår vid varje tävling.

Deltagare som registrerar sig med felaktiga uppgifter får ej deltaga i tävlingen och blir diskvalificerade.

När en tävling avslutats får alla som är godkända deltagare ett finalmejl. Detta finalmail kan innehålla en slutlig motiveringsfråga om inte en motivering var en del av tävlingen från start. En jury bestående av representanter från First Class Magazine och tävlingsarrangörer/sponsorer utser vinnande bidrag. Juryn framgår vid varje individuell tävling.

Vinnaren är den/de person/personer, som enligt juryns åsikt bidragit med det mest kreativa svaret på motiveringsfrågan samt har lämnat rätt svar på eventuell kunskapsfråga. Juryns beslut kan under inga omständigheter överklagas.

Vinnaren kontaktas via epost eller telefon.

För att kunna vara med i tävlingar på firstclassmagazine.se måste man ha fyllt 18 år.

Vinster kan inte bytas mot pengar. Juryn har rätt att utan förvarning, diskvalificera och utestänga deltagare som misstänks för fusk eller för att på andra sätt försöka manipulera tävlingen.

Deltagarna i tävlingar godkänner att ta emot marknadsföring via email, telefon eller mobil från firstclassmagazine.se och tävlingsarrangörer/sponsorer helt utan kostnad. Man kan när som helst frånsäga sig dessa utskick. Deltagarna godkänner att First Class Magazine fritt får använda svar och motiveringar, helt eller delvis, i sin kommunikation.

Deltagandet i tävlingar kostar ingenting utöver vanliga internetkostnader.

Deltagarna skall läsa och acceptera webbsidans regler och villkor för att kunna deltaga i tävlingen. Vid deltagande anses reglerna och villkoren vara lästa och accepterade.

Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

I det fall vinsten innefattar vistelse på etc. hotell, SPA-anläggningen eller liknande bekostas resan till och från destinationen, om inget annat anges, av vinnaren / vinnarna.

Firstclassmagazine.se frånskriver sig ansvar för ev force majeure i samband med tävlingar eller vid verkställande av vinster.

Information om hur firstclassmagazine.se använder sig av cookies hittar du här.

 

UPP
Translate »